Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Aktualnosci Awansu

Ogłoszenie !!!

 Uroczyste rozdanie świadectw dla absolwentów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans” w Pińczowie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 11.Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Pińczowie

            Dnia 30 marca 2017 roku uczniowie szkół „AWANS”
w Pińczowie odbyli wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Pińczowie.

         Młodzież wysłuchała prelekcji pana Krzysztofa Dusika, prezesa pińczowskiej grupy rekonstrukcyjnej Signum Polonicum, na temat historii polskiej husarii. Gromkimi brawami zakończył się pokaz fechtunku husarzy w strojach z epoki.

         Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie stałej wystawy muzeum. Pamiątki z I i II Wojny Światowej, wystawa etnograficzna ukazująca warunki życia ludności okolic Pińczowa na przestrzeni dziejów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja ukazująca historię Pińczowa. Zaskoczeniem dla wszystkich była prelekcja, ukazująca wyniki kilkuletnich badań archeologicznych na terenie Ponidzia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia pozostałości od epoki paleolitu do wczesnego średniowiecza. Wśród najstarszych eksponatów znalazły się żelaza: klosze, ozdoby, broń. Uwagę uczniów przyciągnął grób szkieletowy z wczesnego średniowiecza z bogatym wyposażeniem i archeologiczna mapą regionu.

Wycieczka zakończyła się na dziedzińcu wystrzałem z armaty, przyjętym z owacjami oraz wspólnym zdjęciem naszej młodzieży z członkami pińczowskiej grupy Signum Polonicum i pracownikami muzeum.


        ------------------------------------
Ogłoszenie!

 

 Sesja egzaminacyjna dla VI semestru Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "Awans" w Pińczowie odbędzie się w terminie 08-09 kwietnia 2017 r.  (jest to termin ostateczny!)
Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie należnego czesnego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM
egzaminów semestralnych dla słuchaczy VI sem. LO Awans w Pińczowie
w dniach 8 – 9. 04. 2017 r.

Egzamin:

1.       J. Angielskisobota godz. 1130   (sala nr 11)

2.       J. Polskiniedziela godz. 800   (sala nr 11)

3.       Matematykaniedziela godz. 1130   (sala nr 11)