Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Aktualnosci Awansu


HARMONOGRAM

 EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA PRYWATNEJ POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ AWANS

W TERMINIE 16 -17 grudnia 2017 R.

 

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – sem. III

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

16.12.2017 (sobota)

9.40

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Leszek Kosela

ustny

7

16.12.2017 (sobota)

11.30

Ocena ryzyka zawodowego

Piotr Wieniecki

ustny

7

16.12.2017 (sobota)

13.10

Zagrożenia w środowisku pracy

Piotr Wieniecki

pisemny

7

17.12.2017 (niedziela)

8.00

Zarządzanie systemami bhp

Edyta Panek

ustny

7

17.12.2017 (niedziela)

11.30

Język obcy zawodowy

Piotr Sala

pisemny

7

 

 


------------------------------------
KOMUNIKAT !

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy III semestru technik BHP kwalifikacja Z.13 odbędzie się w terminie:

Część pisemna – 11 stycznia 2018 r. – godz. 12.00, sala nr 12

Część praktyczna – 10 stycznia 2018 r. – godz. 13.00, sala nr 12

 Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Pińczowie

            Dnia 30 marca 2017 roku uczniowie szkół „AWANS”
w Pińczowie odbyli wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Pińczowie.

         Młodzież wysłuchała prelekcji pana Krzysztofa Dusika, prezesa pińczowskiej grupy rekonstrukcyjnej Signum Polonicum, na temat historii polskiej husarii. Gromkimi brawami zakończył się pokaz fechtunku husarzy w strojach z epoki.

         Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie stałej wystawy muzeum. Pamiątki z I i II Wojny Światowej, wystawa etnograficzna ukazująca warunki życia ludności okolic Pińczowa na przestrzeni dziejów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja ukazująca historię Pińczowa. Zaskoczeniem dla wszystkich była prelekcja, ukazująca wyniki kilkuletnich badań archeologicznych na terenie Ponidzia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia pozostałości od epoki paleolitu do wczesnego średniowiecza. Wśród najstarszych eksponatów znalazły się żelaza: klosze, ozdoby, broń. Uwagę uczniów przyciągnął grób szkieletowy z wczesnego średniowiecza z bogatym wyposażeniem i archeologiczna mapą regionu.

Wycieczka zakończyła się na dziedzińcu wystrzałem z armaty, przyjętym z owacjami oraz wspólnym zdjęciem naszej młodzieży z członkami pińczowskiej grupy Signum Polonicum i pracownikami muzeum.


        ------------------------------------