Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Harmonogramy zjazdów

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA   III   SEMESTR

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

 

1.

J. polski

 

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2

2

2

30

mgr Monika

Ziółkowska -Skrobała

2.

J. angielski

 

-

2

-

-

-

2

-

2

2

-

-

2

-

-

-

2

2

-

2

1

17

Piotr Sala

 

3.

Historia

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

mgr Ewa Kapałka

4.

Matematyka

 

2

-

2

2

2

2

2

-

2

-

2

-

2

2

2

-

-

2

-

1

25

mgr Zbigniew Ryczek

5.

Geografia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

mgr Grażyna Nowak

 

Razem:

 

8

8

6

8

8

8

8

8

8

6

8

6

8

8

6

8

8

8

8

8

152

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opiekun: Grażyna Nowak


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA   V   SEMESTR

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

 

1.

J. polski

 

-

2

2

-

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

-

-

2

2

2

2

30

mgr Monika

Ziółkowska -Skrobała

2.

J. angielski

 

2

-

2

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

1

2

-

2

17

Piotr Sala

 

3.

Historia

 

2

2

2

2

-

4

4

2

2

-

4

-

2

-

2

2

1

-

2

2

35

mgr Ewa Kapałka

4.

Matematyka

 

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

35

mgr Zbigniew Ryczek

5.

Geografia

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

1

35

mgr Grażyna Nowak

 

Razem:

 

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

8

8

6

8

152

                                               

 

                                                                                                                                 Opiekun: Ewa Kapałka

 

 

---------------------------------------------
HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ -

I SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

30

IX

01

X

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

UWAGI

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

10

B. Górecka

 

2

Język obcy w kosmetyce

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

10

P. Sala

 

3

Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

-

4

-

2

-

2

-

4

-

2

-

2

-

2

-

4

-

2

-

4

-

2

30

B. Górecka

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

-

2

-

4

-

4

-

2

-

4

-

5

-

4

-

2

-

4

-

2

-

2

35

M. Molisak

5

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twrzy, szyi i dekoltu

8

-

8

-

8

-

8

-

9

-

9

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

-

90

A. Okła

 

 

 

RAZEM

 

8

8

8

8

8

6

8

8

9

8

9

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

175

Opiekun: Bogusław Górecka

 

------------------------------------------------------
HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ -

III SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

30

IX

01

X

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

UWAGI

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

10

B. Górecka

 

 

2

Język obcy w kosmetyce

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

10

P. Sala

 

3

Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

20

B. Górecka

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

2

-

4

-

2

-

4

-

2

-

4

-

4

-

4

-

4

-

2

-

3

-

35

M. Molisak

 

5

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

-

8

-

8

-

8

-

8

-

9

-

9

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

90

A. Okła

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

10

J. Szczukiewicz

 

RAZEM

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

8

9

6

8

8

8

8

8

8

8

7

8

175

                                                                                                                                      Opiekun: Anna Okła

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

I SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

30

IX

01

X

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

UWAGI

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

2

4

2

4

2

4

-

4

2

4

-

4

2

4

2

4

2

4

2

2

2

4

60

Piotr Przynarowski

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

2

-

-

2

2

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

2

-

2

2

-

30

Leszek Kosela

3

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

2

2

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

1

2

-

25

Zenon Próchniewski

4

Zabezpieczenie imprez masowych

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

20

Zenon Próchniewski

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

3

-

3

40

Krzysztof Dusik

 

 

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                         Opiekun: Zenon Próchniewski
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

III SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

30

IX

01

X

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

UWAGI

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

4

4

4

2

4

4

-

2

4

4

-

2

4

4

4

4

4

4

2

4

4

2

70

Piotr Przynarowski

2

Język obcy w ochronie osób i mienia

-

2

-

2

-

2

2

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

2

-

-

2

20

Piotr Sala

3

Ochrona osób

2

-

-

-

2

-

4

2

2

-

2

4

2

-

2

-

2

--

-

4

2

-

30

Zenon Próchniewski

4

Konwojowanie

2

-

4

2

2

-

2

2

2

-

4

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

1

25

Zenon Próchniewski

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

4

2

-

2

2

30

Krzysztof Dusik

 

 

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8-

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                              Opiekun: Piotr Przynarowski

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

I SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KIERUNEK: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

30

IX

01

X

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

UWAGI

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

2

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

2

-

2

2

-

20

Jolanta Szczukiewicz

2

Podstawy prawa pracy

-

-

2

2

-

2

-

2

2

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

2

2

-

20
Ewa Gidel-Stefaniec

 

3

Techniczne bezpieczeństwo pracy

4

4

2

-

-

4

-

2

2

-

-

2

4

2

-

4

-

2

2

2

2

2

40

Jerzy Gałęziowski

4

Ergonomia w procesie pracy

-

-

-

-

2

-

4

-

-

2

-

4

2

-

2

2

2

-

2

-

-

3

25

Edyta Panek

 

5

Ocena ryzyka zawodowego

4

2

-

4

-

-

-

-

4

2

-

2

2

-

2

2

-

2

-

2

2

-

30

Piotr Wieniecki

6

Zarządzanie systemami bhp

-

-

4

-

4

2

2

4

-

2

4

-

-

4

4

-

4

-

4

-

-

2

40

Edyta Panek

 

RAZEM

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

                                                                                                                                                                                        Opiekun: Jerzy Gałęziowski
----------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

III SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

09

IX

10

IX

16

IX

17

IX

30

IX

01

X

07

X

08

X

21

X

22

X

04

XI

05

XI

18

XI

19

XI

02

XII

03

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

UWAGI

1

Zagrożenia w środowisku pracy

2

2

4

-

4

2

-

2

2

4

2

2

-

-

4

-

-

-

4

2

2

2

40

Piotr Wieniecki

2

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

2

2

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

1

15

Piotr Sala

 

3

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy  oraz chorób zawodowych

2

2

-

2

2

-

2

-

-

2

-

2

2

2

-

2

4

2

-

2

2

-

30

Leszek Kosela

4

Ocena ryzyka zawodowego

2

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

-

-

2

2

2

-

2

2

-

4

-

30

Piotr Wieniecki

5

Zarządzanie systemami bhp

-

-

2

4

-

4

4

4

4

2

4

4

4

4

-

4

4

4

-

4

-

4

60

Edyta Panek

 

RAZEM

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                                      Opiekun: Edyta Panek