Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Kierunki szkół 
PRZYJMUJEMY ZAPISY DO SZKÓŁ DZIENNYCH I ZAOCZNYCH
CIĄGŁY NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY


DO SEKRETARIATU SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
- świadectwo ukończenia szkoły w oryginale 
- 4 fotografie formatu 37x52mm
- karta zdrowia 
- zaświadczenie lekarskie

ZASADNICZA SZKOŁĄ ZAWODOWA
 szkoła dzienna-bezpłatna (po Gimnazjum
3-letnie)
* monter konstrukcji budowlanych;
* monter izolacji przemysłowych;
* monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
* monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
* elektryk;
* wędliniarz;
* cukiernik;
* piekarz;
* rolnik;
* stolarz;
* blacharz;
* blacharz izolacji przemysłowych;
* mechanik pojazdów samochodowych;
* blacharz samochodowy;
* kucharz;
* fryzjer;
* sprzedawca;
* murarz-tynkarz,
* kamieniarz;
* cieśla;
* betoniarz-zbrojarz;

TECHNIKUM - DZIENNE - na kierunkach :
- technik żywienia i usług gastronomicznych;
- kelner;
- technik usług fryzjerskich;
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -  zaoczne

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA
- zaoczna (1-2 letnia)
 •  Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 •  Technik usług kosmetycznych
 •  Technik informatyk
 •  Technik BHP
 •  Technik usług pocztowych i finansowych
 •  Technik teleinformatyk
 •  Technik archiwista
 •  Technik pojazdów samochodowych
 •  Technik pożarnictwa
 •  Technik rachunkowości
 •  Technik budownictwa
 •  Technik administracji
 •  Technik opiekun osoby starszej
 •  Technik asystent osoby niepełnosprawnej
 •  Technik opiekun w domu pomocy    społecznej
 •  Technik opiekun środowiskowy i inne