Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

KomunikatyKOMUNIKAT !

Egzaminy semestralne dla słuchaczy szkół zaocznych : Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej „Awans” oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans” odbędą się w terminie 07 – 08  styczeń 2017 r.

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat z tytułu czesnego i ubezpieczenia od nnw

 

-------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Egzaminy semestralne dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej „Awans” – sem. III technik bezpieczeństwa i higieny pracy odbędą się w terminie od 17 grudnia 2016 r do 08.01.2017 r.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

 

TRWA REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DOŁĄCZ DO NAS

ZAPRASZAMY!

----------------------------------
 DYREKCJA SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH „AWANS” W PIŃCZOWIE

 

 

UL. 1 MAJA 2

28-400 PIŃCZÓW, TEL. 41 35756-43, KOM. 606892960

www.awans-szkoly.pl www.awanspinczow.pl.tl

prowadzi zapisy młodzieży męskiej i żeńskiej na rok szkolny 2015/2016 do następujących szkół:

 

1.                NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ

w zawodach:

monter konstrukcji budowlanych; monter izolacji przemysłowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; elektryk; wędliniarz; cukiernik; piekarz; rolnik; stolarz; blacharz; blacharz izolacji przemysłowych; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz, kamieniarz; cieśla; betoniarz-zbrojarz.

/zapisy także do klasy drugiej i trzeciej/

2.                NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO ZAWODÓW:

jak dla uczniów ZSZ (patrz powyżej)

/zapisy także do klasy drugiej i trzeciej/

3.                TECHNIKUM –dzienne na kierunkach:

technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik usług fryzjerskich.

4.                LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zaoczne

5.                POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: /zaoczna: 1-2 letnia/

technik w specjalnościach: ochrony, informatyk, teleinformatyk, BHP, usług kosmetycznych, rachunkowości, archiwista, usług pocztowych i finansowych, budownictwa, pojazdów samochodowych, administracji , pożarnictwa oraz opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun środowiskowy i inne

ZAPEWNIAMY:

- dla uczniów szkół dziennych;

1.                     BEZPŁATNE CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE I BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE

2.                     ODBYWANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, ZA KTÓRĄ UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE

3.                     ATRAKCYJNE FORMY SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO, TAKIE JAK: WYCIECZKI, SPŁYWY KAJAKOWE, RAJDY ITP.

4.                     NAUKA W SZKOŁACH DZIENNYCH JEST BEZPŁATNA !!

Uwaga!! od niedawna gwarantujemy zdobycie drugiego zawodu na bezpłatnych kursach : operatora koparko-ładowarki, spawacza, prawa jazdy kat.B, organizatorów imprez masowych, opiekunów wycieczek zagranicznych, HACCP.

PRZYJDŹ i SPRAWDŹ - ZAPRASZAMY!!