Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Oferta edukacyjna

 

DYREKCJA SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH „AWANS” W PIŃCZOWIE
UL. 1 MAJA 2

28-400 PIŃCZÓW, TEL. 41 35756-43, KOM. 606892960

www.awans-szkoly.pl www.awanspinczow.pl.tl

prowadzi zapisy młodzieży męskiej i żeńskiej na rok szkolny2012/2013 do następujących szkół:

1. NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ

w zawodach:

- monter konstrukcji budowlanych;
- monter izolacji przemysłowych;
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- elektryk;
- wędliniarz;
- cukiernik;
- piekarz;
- rolnik;
- stolarz;
- blacharz;
- blacharz izolacji przemysłowych;
- mechanik pojazdów samochodowych;
- blacharz samochodowy;
- kucharz;
- fryzjer;
- sprzedawca;
- murarz-tynkarz,
- kamieniarz;
- cieśla;
- betoniarz-zbrojarz;

/zapisy także do klasy drugiej i trzeciej/

2. NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY

PUBLICZNEJ Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO ZAWODÓW:

jak dla uczniów ZSZ (patrz powyżej)

/zapisy także do klasy drugiej i trzeciej/

3. TECHNIKUM –dzienne na kierunkach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- kelner,
- technik usług fryzjerskich;

4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zaoczne

5. POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: /zaoczna: 1-2 letnia/

technik w specjalnościach:

- ochrony,
- informatyk,
- teleinformatyk,
- BHP,
- usług kosmetycznych,
- rachunkowości,
- archiwista,
- usług pocztowych i finansowych,
- budownictwa,
- pojazdów samochodowych,
- administracji ,
- pożarnictwa
- opiekun osoby starszej,
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- opiekun w domu pomocy społecznej,
- opiekun środowiskowy i inne

ZAPEWNIAMY:

- dla uczniów szkół dziennych;

1. BEZPŁATNE CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE I BEZPŁATNE

ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE

2. ODBYWANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, ZA KTÓRĄ UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE

3. ATRAKCYJNE FORMY SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO, TAKIE JAK: WYCIECZKI, SPŁYWY KAJAKOWE, RAJDY ITP.

4. NAUKA W SZKOŁACH DZIENNYCH JEST BEZPŁATNA !!!


Uwaga!!
od niedawna gwarantujemy zdobycie drugiego zawodu na bezpłatnych kursach : operatora koparko-ładowarki, spawacza, prawa jazdy kat.B, organizatorów imprez masowych, opiekunów wycieczek zagranicznych, HACCP.

PRZYJDŹ i SPRAWDŹ - ZAPRASZAMY!!