Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Oferta szkolna

 

DYREKCJA SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

„AWANS” W PIŃCZOWIE

UL. 1 MAJA 2 28-400 PIŃCZÓW,

TEL. 4135756-43, KOM. 606892960

www.awans-szkoly.pl www.awanspinczow.pl.tl

Prowadzi zapisy młodzieży męskiej i żeńskiej na rok szkolny 2016/2017 do następujących szkół:

1.    NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ

w zawodach:

monter konstrukcji budowlanych; monter izolacji przemysłowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; elektryk; wędliniarz; cukiernik; piekarz; stolarz; blacharz; blacharz izolacji przemysłowych; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; kucharz; fryzjer; sprzedawca; murarz-tynkarz, kamieniarz; cieśla; betoniarz-zbrojarz.

/zapisy także do klasy drugiej i trzeciej/

2.    NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO ZAWODÓW:

jak dla uczniów ZSZ (patrz powyżej)

/zapisy także do klasy drugiej i trzeciej/

3.    TECHNIKUM –dzienne

na kierunkach:

technik żywienia i usług gastronomicznych,

hotelarstwa, technik usług fryzjerskich.

4.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zaoczne / na podbudowie ZSZ i Gimnazjum/

5.    POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA: /zaoczna: 1-2 letnia/

technik w specjalnościach: ochrony fizycznej osób i mienia, informatyk, teleinformatyk, BHP, usług kosmetycznych, rachunkowości, archiwista, usług pocztowych i finansowych, pojazdów samochodowych, administracji, pożarnictwa oraz opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun środowiskowy i inne

ZAPEWNIAMY:

- dla uczniów szkół dziennych;

1.   BEZPŁATNE CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE I BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE

2.   ODBYWANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, ZA KTÓRĄ UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE

3.   ATRAKCYJNE FORMY SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO, TAKIE JAK: WYCIECZKI, SPŁYWY KAJAKOWE, RAJDY ITP.

4.   NAUKA W SZKOŁACH DZIENNYCH JEST BEZPŁATNA !!

Uwaga!!

Dodatkowo gwarantujemy zdobycie drugiego zawodu na bezpłatnych kursach operatora koparko-ładowarki, spawacza, prawa jazdy kat. B, organizatorów imprez masowych, opiekunów wycieczek zagranicznych, HACCP i innych.

 

PRZYJDŹ i SPRAWDŹ - ZAPRASZAMY!!