Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Plan zajęć

 

PLAN ZAJĘĆ

TERMIN ZJAZDU18  LISTOPAD – 19  LISTOPAD 2017

 

 

SOBOTA – 18.11.2017

 

GODZ

LO

s. III

 

LO

s. V

 

PSZ

TUK  s. I

PSZ

TUK  s. III

PSZ

TOCH  s. I

PSZ

TOCH  s. III

PSZ

TBHP  s. I

PSZ

TBHP  s. III

1

8.00 – 8.45

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                   s. 11

ZPIUTSID

  1. Okła

Pracow  kosm

ZPIUDSIC

A. Okła

Pracow  kosm

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski  s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.6

2

8.50 – 9.35

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                   s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski    s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.6

3

9.40 – 10.25

MATEMAT

Z. Ryczek

              s.10

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.7

OCHRONA OSÓB

Z. Próchniewski s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski  s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.6

4

10.30 – 11.15

MATEMAT

Z. Ryczek

                s.10

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.7

OCHRONA OSÓB

Z. Próchniewski s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski    s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.6

5

11.30 -12.15

HISTORIA

E. Kapałka

         s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                    s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

ZAB. IPR. MAS.

Z. Próchniewski s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

ERGONOMIA W PROC PRACY

E. Panek               s.9

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki       s.6

6

12.20 -13.05

HISTORIA

E. Kapałka

        s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                   s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

ZAB. IPR. MAS.

Z. Próchniewski s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

ERGONOMIA W PROC PRACY

E. Panek              s.9

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki       s.6

7

13.10 – 13.55

GEOGRAFIA

G. Nowak

               s.10

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                          s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki      s.9

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                       s.6

8

14.00 – 14.45

GEOGRAFIA

G. Nowak

               s.10

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                         s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki    s.9

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                      s.6

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA – 19.11.2017

 

GODZ

LO

 S. III

LO

 S. V

PSZ

TUK s. I

        PSZ

TUK s. III

PSZ

TOCH s. I

PSZ

TOCH s. III

PSZ

TBHP  s. I

PSZ

TBHP  s. III

1

8.00 – 8.45

HISTORIA

E. Kapałka

                     s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                      s.11

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

KPIUDSIC

M. Molisak

      s. za portiernią

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

J OBCY ZAWOD.

P. Sala                s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski  s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.4

2

8.50 – 9.35

HISTORIA

E. Kapałka

                     s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                   s.11

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

KPIUDSIC

M. Molisak

      s. za portiernią

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

J OBCY ZAWOD.

P. Sala              s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski    s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.4

3

9.40 – 10.25

GEOGRAFIA

G. Nowak

                    s.10

J ANGIELSKI

P. Sala

                      s.11

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

KPIUDSIC

M. Molisak

      s. za portiernią

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski   s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.9

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                       s.4

4

10.30 – 11.15

GEOGRAFIA

G. Nowak

                     s.10

J ANGIELSKI

P. Sala

                      s.11

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

KPIUDSIC

M. Molisak

      s. za portiernią

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski   s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.9

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                      s.4

5

11.30 -12.15

J ANGIELSKI

P. Sala

                      s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                   s. 11

KPIUTSID

M. Molisak     s. 7

PA-DWK

B. Górecka

     s. za portiernią 

BHP Z EPPP

L. Kosela

                        s. 6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.9

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki       s.4

6

12.20 -13.05

J ANGIELSKI

P. Sala

                      s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                   s.11

KPIUTSID         

M. Molisak    s. 7

PA-DWK

B. Górecka

  s. za portiernią

BHP Z EPPP

L. Kosela

                        s. 6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.9

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki       s.4

7

13.10 – 13.55

--------------

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.11

KPIUTSID

M. Molisak     s. 7

J OBCY ZAWOD.

P. Sala

      s. za portiernią 

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

PODST. PRZED.

J. Szczukiewicz

                           s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.4

8

14.00 – 14.45

-------------------

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.11

KPIUTSID         

M. Molisak    s. 7

J OBCY ZAWOD.

P. Sala

     s. za portiernią

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

PODST. PRZED.

J. Szczukiewicz

                           s.9

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.4