Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Plan zajęć

 

PLAN ZAJĘĆ

TERMIN ZJAZDU21  KWIECIEŃ – 22  KWIECIEŃ 2018

 

 

SOBOTA – 21.04.2018

 

GODZ

LO

s. IV

 

LO

s. VI

 

PSZ

TUK  s. II

PSZ

TUK  s. IV

PSZ

TOCH  s. II

PSZ

TOCH  s. IV

PSZ

TBHP  s. II

1

8.00 – 8.45

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.10

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                     s. 11

DGIUWSK

B. Górecka

                  s.4

-------------------

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

PODST. EKONOMII W OCH OS I MIEN.

J. Szczukiewicz    s12

ERGONOMIA W PROC PRACY

E. Panek              s.9

2

8.50 – 9.35

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.10

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                       s. 11

DGIUWSK

B. Górecka

                  s.4

-----------------------

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

PODST. EKONOMII W OCH OS I MIEN.

J. Szczukiewicz    s12

ERGONOMIA W PROC PRACY

E. Panek              s.9

3

9.40 – 10.25

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                     s. 10

J POLSKI

M. Ziółkowska

                     s. 11

PODST.PRZED.

J. Szczukiewicz

                        s. 4

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

BHP Z EPPP

L. Kosela

                        s. 6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.9

4

10.30 – 11.15

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                       s. 10

J POLSKI

M. Ziółkowska

                      s. 11

PODST.PRZED.

J. Szczukiewicz

                       s. 4

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

BHP Z EPPP

L. Kosela

                        s. 6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek       s.9

5

11.30 -12.15

GEOGRAFIA

G. Nowak

                   s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.11

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś      s.4

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

PODST. PRZED.

J. Szczukiewicz

                           s12

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                        s. 9

6

12.20 -13.05

GEOGRAFIA

G. Nowak

                   s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.11

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś      s.4

PA-DWK

B. Górecka

                  s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

PODST. PRZED.

J. Szczukiewicz

                           s.12

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                            s.9           

7

13.10 – 13.55

GEOGRAFIA

G. Nowak

                   s.10

-------------------

PA-DWK

B. Górecka

                  s.4

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś      s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

PODST. PRZED.

J. Szczukiewicz

                           s12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski  s.9

8

14.00 – 14.45

GEOGRAFIA

G. Nowak

                   s.10

-------------------

PA-DWK

B. Górecka

                  s.4

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś      s.7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

PODST. PRZED.

J. Szczukiewicz

                           s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski    s.9

 

 

 

 

 

NIEDZIELA – 22.04.2018

 

GODZ

LO

 S. IV

LO

 S. VI

PSZ

TUK s. II

        PSZ

TUK s. IV

PSZ

TOCH s. II

PSZ

TOCH s. IV

PSZ

TBHP  s. II

1

8.00 – 8.45

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.11

ZPIUTSID

  1. Okła

Pracow  kosm

ZPIUDSIC

A. Okła

Pracow  kosm

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik          s. gim

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski  s.9

2

8.50 – 9.35

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik          s. gim

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

TECH BEZP. PRACY

J. Gałęziowski    s.9

3

9.40 – 10.25

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.10

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik          s. gim

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                        s. 9

4

10.30 – 11.15

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.10

J POLSKI

M. Ziółkowska

                  s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik          s. gim

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.12

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                            s.9           

5

11.30 -12.15

HISTORIA

E. Kapałka

                    s.10

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                     s. 11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

WYSZKOLENIE STRZELECKIE

K. Garmulewicz   s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki      s.9

6

12.20 -13.05

HISTORIA

E. Kapałka

                    s.10

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                       s. 11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski  s.6

WYSZKOLENIE STRZELECKIE

K. Garmulewicz   s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

P. Wieniecki    s.9

7

13.10 – 13.55

HISTORIA

E. Kapałka

                    s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                             s.6

WYSZKOLENIE STRZELECKIE

K. Garmulewicz   s.12

ZAGROŻENIA W ŚRODOW. PRACY

P. Wieniecki      s.9

8

14.00 – 14.45

HISTORIA

E. Kapałka

                    s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZPIUDSIC

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                             s.6

WYSZKOLENIE STRZELECKIE

K. Garmulewicz   s.12

ZAGROŻENIA W ŚRODOW. PRACY

P. Wieniecki      s.9

 

Uwaga!

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej szkół zaocznych odbędzie się 22.04.2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 12