Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Awans Pinczow

ADRES SZKÓŁ AWANS PINCZÓW

Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych Awans

ul. 1-go Maja 2

Sekretariat tel. 41 357 56 43

Dyrektor 606 892 960

adres email: pinczow@szkoly-kielce.pl

 

! ! ! ! UWAGA KANDYDACI ! ! ! !

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA DO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

ZAPISY NON STOP

 
 
 
 
 
DYREKCJA SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 
I DOROSŁYCH „AWANS” W PIŃCZOWIE 
UL. 1 MAJA 2
28-400 PIŃCZÓW, TEL. 41 35756-43, KOM. 606892960
prowadzi zapisy młodzieży męskiej i żeńskiej na rok szkolny 2019/2020


PRZYJMUJEMY ZAPISY DO SZKÓŁ DZIENNYCH I ZAOCZNYCH
CIĄGŁY NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY


DO SEKRETARIATU SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
- świadectwo ukończenia szkoły w oryginale 
- 3 fotografie formatu 37x52mm
- karta zdrowia 
- zaświadczenie lekarskie

1.    SZKOŁA BRANŻOWA (I stopnia)

w zawodach:

fryzjer; kucharz; sprzedawca; piekarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; cukiernik; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz samochodowy; murarz-tynkarz; kamieniarz; cieśla; betoniarz-zbrojarz; stolarz; monter konstrukcji budowlanych; monter izolacji przemysłowych; monter sieci; instalacji i urządzeń sanitarnych; elektryk; wędliniarz; rolnik; blacharz; blacharz izolacji przemysłowych; 

2.    SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA VII i VIII)

Z KLASAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO ZAWODU

3.    TECHNIKUM dzienne

na kierunkach:

technik: żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, usług fryzjerskich.

4.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – zaoczne

5.    POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA – zaoczna

technik w specjalnościach:                                                 1 – 2 letnia

ochrony, informatyk, BHP, telekomunikacji, usług kosmetycznych, rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa i inne;

ZAPEWNIAMY: dla uczniów szkół dziennych;

  • BEZPŁATNE CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE I BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE
  • ODBYWANIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, ZA KTÓRĄ UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE
  • NAUKA W SZKOŁACH DZIENNYCH JEST   BEZPŁATNA !!!

 

Drugi zawód – BEZPŁATNE KURSY

operatora koparko – ładowarki, spawacza, prawa jazdy kat. B, organizatorów imprez masowych, opiekunów wycieczek zagranicznych, HACCP i innych