Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Aktualnosci Awansu

 Ogłoszenie !!!
Szkoła Awans w Pińczowie prowadzi zapisy na bezpłatny kurs
"Spawania metodą TIG" oraz "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"
Zapisy i szczególy w sekretariacie szkoły
tel 413575643

-------------------------------------------------------------------------------------
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018/2019

W dniach 10,11,12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00 uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Pińczowie przystąpili do   egzaminu gimnazjalnego kolejno w zakresie historii i wiedzy  o  społeczeństwie i języka polskiego, części matematyczno – przyrodniczej i języka obcego. Podczas  trzydniowych egzaminów  sprawdzane są opanowane wiadomości i umiejętności nabyte podczas trzyletniej nauki w gimnazjum . W tym roku mury szkoły opuszcza ostatni rocznik gimnazjalistów. Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi procedurami, bez żadnych zakłóceń .

Przystąpienie do sprawdzianu wiedzy  jest obowiązkowe i  decyduje o ukończeniu szkoły.

Wyniki egzaminów w formie zaświadczenia otrzymują uczniowie  na początku czerwca.

Życzymy młodzieży jak najlepszych wyników.

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/2019

 

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pińczowie przez trzy dni zmagali się z egzaminami na zakończenie ósmej klasy. Pomimo towarzyszącej niepewności  i stresu egzaminy przebiegły w spokojnej atmosferze. Poziom wiadomości uczniów był zróżnicowany ale wszyscy sobie poradzili. Młodzież jest pełna optymizmu i deklaruje chęć podjęcia dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych.