Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Aktualnosci Awansu


HARMONOGRAM

 EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA PRYWATNEJ POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ „AWANS”

I  PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „AWANS”

 

W TERMINIE 09-10 czerwca 2018 r.

 

Technik usług kosmetycznych – sem. II

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

09.06.2018 (sobota)

8.50

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Anna Okła

praktyczny

prac. kosmetyki

09.06.2018 (sobota)

14.50

Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Szczukiewicz

ustny

4

10.06.2018 (niedziela)

8.00

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

Maria Molisak

ustny

7

10.06.2018 (niedziela)

9.40

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Bogusława Górecka

pisemny

7

10.06.2018 (niedziela)

11.30

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Bogusława Górecka

ustny

7

10.06.2018 (niedziela)

13.10

Język obcy zawodowy

Jowita Czupryś

pisemny

7

 

 

 

Technik usług kosmetycznych – sem. IV

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

09.06.2018 (sobota)

8.00

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Bogusława Górecka

ustny

7

09.06.2018 (sobota)

9.40

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Bogusława Górecka

pisemny

7

09.06.2018 (sobota)

11.30

Język obcy zawodowy

Jowita Czupryś

pisemny

7

09.06.2018 (sobota)

13.10

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Maria Molisak

ustny

7

10.06.2018 (niedziela)

8.50

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Anna Okła

praktyczny

prac. kosmetyki

 

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. II

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

09.06.2018 (sobota)

8.00

Zabezpieczenie imprez masowych

Zenon Próchniewski

ustny

6

09.06.2018 (sobota)

9.40

Bhp z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Leszek Kosela

pisemny

6

09.06.2018 (sobota)

11.30

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

Zenon Próchniewski

ustny

6

10.06.2018 (niedziela)

8.00

Techniki interwencyjne i samoobrona

Krzysztof Dusik

praktyczny

sala gim.

10.06.2018 (niedziela)

11.30

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Piotr Przynarowski

pisemny

6

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. IV

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

09.06.2018 (sobota)

8.00

Techniki interwencyjne i samoobrona

Krzysztof Dusik

praktyczny

sala gim.

09.06.2018 (sobota)

9.40

Konwojowanie

Zenon Próchniewski

ustny

12

09.06.2018 (sobota)

11.30

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

Jolanta Szczukiewicz

pisemny

12

09.06.2018 (sobota)

13.10

Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Szczukiewicz

ustny

12

10.06.2018 (niedziela)

8.00

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Piotr Przynarowski

pisemny

12

10.06.2018 (niedziela)

9.40

Język obcy w ochronie osób i mienia

Jowita Czupryś

pisemny

12

10.06.2018 (niedziela)

11.30

Wyszkolenie strzeleckie

Kamil Garmulewicz

praktyczny

strzelnica

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – sem. II

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

09.06.2018 (sobota)

8.00

Zarządzanie systemami bhp

Edyta Panek

ustny

9

09.06.2018 (sobota)

9.40

Ergonomia w procesie pracy

Edyta Panek

ustny

9

09.06.2018 (sobota)

11.30

Ocena ryzyka zawodowego

 

Piotr Wieniecki

ustny

9

09.06.2018 (sobota)

13.10

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Jerzy Gałęziowski

ustny

9

10.06.2018 (niedziela)

8.00

Język obcy w bhp

Jowita Czupryś

ustny

9

10.06.2018 (niedziela)

9.40

Podstawy prawa pracy

Ewa Gidel-Stefaniec

ustny

9

10.06.2018 (niedziela)

11.30

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Leszek Kosela

ustny

9

10.06.2018 (niedziela)

13.10

Zagrożenia w środowisku pracy

 

Piotr Wieniecki

pisemny

9

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące – sem. IV

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

09.06.2018 (sobota)

8.00

Matematyka

Zbigniew Ryczek

pisemny

10

09.06.2018 (sobota)

9.40

Język angielski

Jowita Czupryś

pisemny

10

09.06.2018 (sobota)

11.30

Historia

Ewa Kapałka

ustny

10

10.06.2018 (niedziela)

9.40

Język polski

Monika Ziółkowska-Skrobała

pisemny

10

10.06.2018 (niedziela)

11.30

Geografia

Grażyna Nowak

ustny

10