Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Harmonogramy zjazdów


HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA   IV   SEMESTR

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11

III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

22

IV

12

V

13

V

26

V

27

V

09

VI

10

VI

16

VI

17

VI

 

1.

J. polski

 

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

-

-

-

2

2

2

30

 Monika

Ziółkowska -Skrobała

2.

J. angielski

 

2

-

-

2

2

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

1

-

17

 Jowita Czupryś

3.

Historia

 

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

2

2

40

 Ewa Kapałka

4.

Matematyka

 

-

4

2

-

-

2

-

2

2

2

-

2

-

2

-

2

2

2

1

2

25

Zbigniew Ryczek

5.

Geografia

-

-

4

2

-

4

4

-

-

4

4

-

2

4

4

-

-

4

2

2

40

 Grażyna Nowak

 

Razem:

 

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

8

8

8

8

152

                                               

                                                                                                                           Opiekun: Nowak Grażyna        

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA   VI   SEMESTR

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11

III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

22

IV

28

IV

29

IV

 

1.

J. polski

 

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

30

Monika

Ziółkowska -Skrobała

2.

J. angielski

 

2

-

2

2

-

-

2

2

2

-

2

2

2

2

20

Jowita Czupryś

 

3.

Matematyka

 

2

4

2

2

4

2

2

2

2

4

2

4

2

2

36

 Zbigniew Ryczek

 

 

Razem:

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

6

6

86

 

                                                                                                              Opiekun: Ewa Kapałka

 

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ -

II SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11

III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

 

22

IV

28

IV

29

IV

12

V

13

V

26

V

27

V

09

VI

10

VI

16

VI

17

VI

UWAGI

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

10

Bogusława

Górecka

 

2

Język obcy w kosmetyce

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

10

Jowita Czupryś

 

3

Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

-

2

2

2

-

2

2

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

2

-

2

-

-

20

Bogusława  Górecka

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

-

4

4

4

-

2

4

-

-

4

-

-

-

8

4

-

-

4

-

2

-

5

45

Maria Molisak

5

 Podstawy przedsiębiorczości

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

10

Jolanta Szczukiewicz

6

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twrzy, szyi i dekoltu

8

-

-

-

8

-

-

8

8

-

-

8

8

-

-

8

8

-

8

-

8

-

80

Anna Okła

 

 

RAZEM

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                               Opiekun : Bogusława Górecka

 

   

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ -

IV SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11

III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

 

22

IV

28

IV

29

IV

12

V

13

V

26

V

27

V

09

VI

10

VI

16

VI

17

VI

UWAGI

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

10

Bogusława Górecka

 

2

Język obcy w kosmetyce

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

10

Jowita Czupryś

 

3

Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

-

2

2

3

-

2

4

-

-

2

4

-

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

25

Bogusława Górecka

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

-

4

4

5

-

2

4

-

-

4

-

-

8

-

4

-

-

4

5

-

6

-

50

Maria Molisak

5

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

8

-

-

-

8

-

-

8

8

-

-

8

-

8

-

8

8

-

-

8

-

8

80

Anna Okła

 

RAZEM

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

9

8

8

8

175

                                                                                                                     

                                                                                                                     Opiekun: Anna Okła

                        

 

HARMONOGRAM

 

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

II SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

22

IV

28

IV

29

IV

12

V

13

V

26

V

27

V

09

VI

10

VI

16

VI

17

VI

UWAGI

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

-

4

4

2

4

4

-

4

4

4

4

4

2

2

4

2

2

4

-

4

2

-

60

Piotr Przynarowski

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

2

-

2

-

-

2

2

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

-

2

20

Leszek Kosela

3

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

2

2

-

2

-

-

4

-

-

-

2

-

2

4

2

2

2

-

4

-

2

5

35

Zenon Próchniewski

4

Zabezpieczenie imprez masowych

-

2

-

2

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

2

2

-

2

-

2

-

20

Zenon Próchniewski

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

4

-

2

2

 

4

2

 

-

2

 

4

2

 

-

4

2

 

-

-

2

 

2

 

4

-

2

2

-

40

Krzysztof Dusik

 

 

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                                Opiekun: Zenon Próchniewski

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

IV SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA  

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11

III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

 

22

IV

28

IV

29

IV

12

V

13

V

26

V

27

V

09

VI

10

VI

16

VI

17

VI

UWAGI

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

4

4

-

2

4

-

-

2

4

-

2

4

2

4

2

-

-

4

-

2

-

-

40

Piotr Przynarowski

2

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

--

2

-

2

-

2

2

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

2

20

Jolanta Szczukiewicz

3

Podstawy przedsiębiorczości

--

2

-

2

-

2

2

-

-

2

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

2

20

Jolanta Szczukiewicz

4

Język obcy w ochronie osób i mienia

2

-

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

2

-

-

2

-

2

20

Jowita Czupryś

5

Konwojowanie

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

-

2

-

1

-

15

Zenon Próchniewski

6

Wyszkolenie strzeleckie

-

-

2

-

4

-

-

4

4

-

-

4

-

4

-

4

4

-

-

4

4

2

40
Kamil Garmulewicz

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

-

-

2

 

2

 

-

2

 

-

2

 

-

2

 

-

-

2

 

-

-

2

 

2

 

-

2

-

2

-

20

Krzysztof Dusik

 

 

 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

175

                                                                                                                               Opiekun: Piotr Przynarowski

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

II SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KIERUNEK: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

Lp

PRZEDMIOT

TERMIN          

03

II

04

II

24

II

25

II

10

III

11III

24

III

25

III

07

IV

08

IV

21

IV

22

IV

28

IV

29

IV

12

V

13

V

26

V

27

V

09

VI

10

VI

16

VI

17

VI

UWAGI

1

Podstawy prawa pracy

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

-

4

-

2

-

2

20

Ewa Gidel -Stefaniec

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

2

2

2

-

2

-

2

2

-

2

2

2

2

-

2

2

-

2

2

-

-

2

30

Jerzy Gałęziowski

3

Ergonomia w procesie pracy

2

-

2

-

-

2

-

2

-

-

2

-

-

2

-

2

2

-

2

-

2

-

20

Edyta Panek

4

Zagrożenia w środowisku pracy

2

2

-

2

2

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

-

2

-

-

2

2

2

30

Piotr Wieniecki

5

Język obcy zawodowy

w bhp

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

-

10

Jowita Czupryś

6

Ocena ryzyka zawodowego

-

2

-

-

2

2

2

-

2

-

-

2

-

-

2

-

2

-

-

2

2

-

20

Piotr Wieniecki

7

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy  oraz chorób zawodowych

-

2

2

-

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

-

-

2

-

-

1

25

Leszek Kosela

8

Zarządzanie systemami bhp

2

-

2

-

-

2

-

2

-

-

2

-

-

2

-

2

2

-

2

-

2

-

20

Edyta Panek

 

RAZEM

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                             Opiekun: Jerzy Gałęziowski