Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Harmonogramy zjazdów

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA   III   SEMESTR

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

22

IX

23

IX

29

IX

30

IX

06

X

07

X

27

X

28

X

03

XI

04

XI

17

XI

18

XI

01

XII

02

XII

15

XII

16

XII

12

I

13

I

26

I

27

I

 

1.

J. polski

 

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2

2

2

30

mgr Monika

Łęczek

2.

J. angielski

 

-

2

-

-

-

2

-

2

2

-

-

2

-

-

-

2

2

-

2

1

17

mgr Jowita Czupryś

 

3.

Historia

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

mgr Ewa Kapałka

4.

Matematyka

 

2

-

2

2

2

2

2

-

2

-

2

-

2

2

2

-

-

2

-

1

25

mgr Zbigniew Ryczek

5.

Geografia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

mgr Grażyna Nowak

 

Razem:

 

8

8

6

8

8

8

8

8

8

6

8

6

8

8

6

8

8

8

8

8

152

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Opiekun: Ewa Kapałka

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

NA   V   SEMESTR

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

22

IX

23

IX

29

IX

30

IX

06

X

07

X

27

X

28

X

03

XI

04

XI

17

XI

18

XI

01

XII

02

XII

15

XII

16

XII

12

I

13

I

26

I

27

I

 

1.

J. polski

 

-

2

2

-

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

-

-

2

2

2

2

30

mgr Monika

Łęczek

2.

J. angielski

 

2

-

2

-

2

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

1

2

-

2

17

mgr Jowita Czupryś

 

3.

Historia

 

2

2

2

2

-

4

4

2

2

-

4

-

2

-

2

2

1

-

2

2

35

mgr Ewa Kapałka

4.

Matematyka

 

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

35

mgr Zbigniew Ryczek

5.

Geografia

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

1

35

mgr Grażyna Nowak

 

Razem:

 

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

8

8

6

8

152

                                               

 

                                                                                                                                 Opiekun: Grażyna Nowak

 

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ -

I SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

KIERUNEK: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN

22

IX

23

IX

29

IX

30

IX

06

X

07

X

20

X

21

X

27

X

28

X

03

XI

04

XI

17

XI

18

XI

01

XII

02

XII

15

XII

16

XII

12

I

13

I

26

I

27

I

UWAGI

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

10

Bogusława

Górecka

 

2

Język obcy w kosmetyce

-

2

-

-

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

10

Jowita Czupryś

 

3

Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

-

2

2

4

2

-

-

-

-

2

2

-

4

-

2

-

-

4

-

2

4

-

30

Bogusława  Górecka

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

-

4

4

3

2

-

-

-

-

4

-

-

4

-

4

-

-

4

-

2

4

-

35

Maria Molisak

5

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twrzy, szyi i dekoltu

9

-

-

-

-

9

9

-

9

-

-

9

-

9

-

9

9

-

9

-

-

9

90

Anna Okła

 

 

RAZEM

 

9

8

8

7

8

9

9

-

9

8

6

9

8

9

8

9

9

8

9

8

8

9

175

 

                                                                                                                                             Opiekun : Anna Okła

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

I SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

22

IX

23

IX

29

IX

30

IX

06

X

07

X

20

X

21

X

27

X

28

X

03

XI

04

XI

17

XI

18

XI

01

XII

02

XII

15

XII

16

XII

12

I

13

I

26

I

27

I

UWAGI

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

4

2

2

2

2

4

2

-

2

4

4

4

2

2

4

2

4

4

2

4

2

2

60

Piotr Przynarowski

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

2

-

-

3

3

2

3

-

3

2

-

-

-

2

-

3

-

3

-

2

2

-

30

Leszek Kosela

3

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

-

2

2

2

-

-

2

-

2

-

3

-

2

2

2

-

-

-

2

-

2

2

25

Zenon Próchniewski

4

Zabezpieczenie imprez masowych

-

-

2

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

2

-

2

20

Zenon Próchniewski

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

2

ł

4

ł

2

 

-

 

2

ł

2

ł

2

ł

-

 

-

2

ł

2

ł

4

ł

2

ł

2

ł

-

4

ł

2

ł

2

ł

2

-

2

2

40

Krzysztof Dusik

 

 

 

8

8

8

9

9

8

9

-

9

8

9

8

8

8

8

9

8

9

8

8

8

8

175

Opiekun: Piotr Przynarowski


 

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

III SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KIERUNEK: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA  

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

22

IX

23

IX

29

IX

30

IX

06

X

07

X

20

X

21

X

27

X

28

X

03

XI

04

XI

17

XI

18

XI

01

XII

02

XII

15

XII

16

XII

12

I

13

I

26

I

27

I

UWAGI

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

2

4

4

4

4

4

4

-

4

4

4

4

2

4

4

4

2

4

2

2

2

2

70

Piotr Przynarowski

2

Język obcy w ochronie osób i mienia

2

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

20

Jowita Czupryś

3

Ochrona osób

2

-

3

2

3

-

-

-

2

-

3

-

2

-

2

-

3

--

2

2

2

2

30

Zenon Próchniewski

4

Konwojowanie

-

-

2

2

-

-

3

-

2

-

-

-

2

-

3

-

2

-

3

2

2

2

25

Zenon Próchniewski

5

Techniki interwencyjne i samoobrona

2

ł

2

ł

-

 

-

 

2

ł

2

ł

2

ł

-

 

-

2

ł

2

ł

2

ł

2

ł

2

ł

-

2

ł

2

ł

2

ł

2

-

2

-

30

Krzysztof Dusik

 

 

 

8

8

9

8

9

8

9

-

8

8

9

8

8

8

9

8

9

8

9

8

8

8

175

                                                                                                                               Opiekun: Zenon Próchniewski

    

 

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 

III SEMESTR  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KIERUNEK: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Lp.

PRZEDMIOT

TERMIN          

22

IX

23

IX

29

IX

30

IX

06

X

07

X

20

X

21

X

27

X

28

X

03

XI

04

XI

17

XI

18

XI

24

XI

25

XI

01

XII

02

XII

15

XII

16

XII

12

I

13

I

UWAGI

1

Zagrożenia w środowisku pracy

2

2

4

-

4

2

-

2

2

4

2

2

-

-

4

-

-

-

4

2

2

2

40

Renata Chabior- Wieniecka

2

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

2

2

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

1

15

Jowita Czupryś

 

3

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy  oraz chorób zawodowych

2

-

2

2

2

-

2

-

-

2

-

2

2

2

-

2

4

2

-

2

2

-

30

Leszek Kosela

4

Ocena ryzyka zawodowego

2

-

2

-

2

2

-

2

2

2

2

-

-

2

2

2

-

2

2

-

4

-

30

Renata Chabior-Wieniecka

5

Zarządzanie systemami bhp

-

4

-

4

-

4

4

4

4

-

4

4

4

4

-

4

4

4

-

4

-

4

60

Edyta Panek

 

RAZEM

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

175

 

                                                                                                                                    Opiekun: Edyta Panek