Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Plan zajęć

 

HARMONOGRAM

 EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA PRYWATNEJ POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ „AWANS”

I PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH „AWANS” TERMINIE 01-02 CZERWCA 2019 r.

 

 Technik usług kosmetycznych – sem. II

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

01.06.2019       (sobota)

8.50

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Anna

Okła

praktyczny

pracownia kosmetyczna

02.06.2019 (niedziela)

8.00

Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Szczukiewicz

ustny

10

02.06.2019 (niedziela)

9.40

Język obcy w kosmetyce

Jowita

Czuryś

pisemny

10

02.06.2019 (niedziela)

11.30

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

Maria Molisak

ustny

10

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. II

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

01.06.2019 (sobota)

9.40

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

Zenon Próchniewski

ustny

6

01.06.2019 (sobota)

11.30

Techniki interwencyjne i samoobrona

Krzysztof Dusik

praktyczy

sala gim.

01.06.2019

(sobota)

13.10

Zabezpieczenie imprez masowych

Zenon Próchniewski

ustny

6

02.06.2019 (niedziela)

9.40

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Piotr Przynarowski

pisemny

6

02.06.2019 (niedziela)

11.30

Bhp z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Leszek

Kosela

pisemny

6

 

 Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. IV

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

01.06.2019 (sobota)

8.00

Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Szczukiewicz

ustny

12

01.06.2019 (sobota)

11.30

Konwojowanie

Zenon Próchniewski

ustny

12

01.06.2019 (sobota)

13.10

Techniki interwencyjne i samoobrona

Krzysztof Dusik

praktyczny

sala gim.

02.06.2019 (niedziela)

8.00

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Piotr Przynarowski

ustny

12

02.06.2019 (niedziela)

9.40

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

Jolanta Szczukiewicz

pisemny

12

02.06.2019 (niedziela)

11.30

Wyszkolenie strzeleckie

Kamil Garmulewicz

praktyczny

strzelnica

 
Liceum Ogólnokształcące – sem. IV 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

01.06.2019 (sobota)

9.40

Język angielski

Jowita Czupryś

pisemny

11

01.06.2019 (sobota)

11.30

Historia

Ewa Kapałka

ustny

11

02.06.2019 (niedziela)

8.00

Język polski

Monika Łęczek

pisemny

11

02.06.2019 (niedziela)

11.30

Matematyka

Zbigniew Ryczek

pisemny

11

 

Pozostałe egzaminy semestralne odbędą się w dniu 15.06.2019 r.

 Liceum Ogólnokształcące – sem. IV

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

15.06.2019 (sobota)

9.40

Geografia

Grażyna Nowak

ustny

11

 
Technik usług kosmetycznych – sem. II

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

15.06.2019       (sobota)

10.30

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Bogusława Górecka

ustny

10

15.06.2019 (sobota)

12.20

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Bogusława Górecka

pisemny

10

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. IV

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

15.06.2019 (sobota)

9.40

Język obcy w ochronie osób i mienia

Jowita Czupryś

pisemny

12

 

 

                                    PLAN ZAJĘĆ

TERMIN ZJAZDU01 CZERWIEC – 02 CZERWIEC 2019

 

SOBOTA – 01.06.2019

 

GODZ

LO

s. IV

 

PSZ

TUK  s. II

PSZ

TOCH  s. II

PSZ

TOCH  s. IV

1

8.00 – 8.45

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s. 10

ZPIUTSID

  1. Okła

Pracow  kosm

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

PODST. PRZEDSIĘBIOR.

J. Szczukiewicz    s.12

2

8.50 – 9.35

MATEMAT

Z. Ryczek

                       s.10

ZPIUTSID

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

PODST. PRZEDSIĘBIOR.

J. Szczukiewicz    s.12

3

9.40 – 10.25

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                        s.10

ZPIUTSID

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                                 s.6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.12

4

10.30 – 11.15

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                        s.10

ZPIUTSID

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                                s.6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.12

5

11.30 -12.15

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

ZPIUTSID

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

6

12.20 -13.05

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

ZPIUTSID

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

7

13.10 – 13.55

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

ZPIUTSID

A. Okła

ZAB. IMPR.MAS

Z. Próchniewski

                                 s.6

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

8

14.00 – 14.45

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

ZPIUTSID

A. Okła

ZAB. IMPR.MAS

Z. Próchniewski

                                s.6

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

 


NIEDZIELA – 02.06.2019

 

GODZ

LO

 S. IV

PSZ

TUK s. II

PSZ

TOCH s. II

PSZ

TOCH s. IV

1

8.00 – 8.45

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.10

PODST. PRZEDSIĘBIOR.

J. Szczukiewicz    s.7

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.12

2

8.50 – 9.35

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.10

PODST. PRZEDSIĘBIOR.

J. Szczukiewicz    s.7

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.12

3

9.40 – 10.25

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś    

                          s. 7                          

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

PODST. EKONOMII  W OCHR OSÓB I M

J. Szczukiewicz    s.12

4

10.30 – 11.15

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś          

                          s. 7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

PODST. EKONOMII  W OCHR OSÓB I M

J. Szczukiewicz    s.12

5

11.30 -12.15

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s. 10

KPIUTSID         

M. Molisak         s. 7

BHP Z EPPP

L. Kosela

                               s. 6

WYSZKOLENIE  STRZELECKIE

K. Garmulewicz  s.12

6

12.20 -13.05

MATEMAT

Z. Ryczek

                       s.10

KPIUTSID         

M. Molisak          s. 7

BHP Z EPPP

L. Kosela

                               s. 6

WYSZKOLENIE  STRZELECKIE

K. Garmulewicz  s.12

7

13.10 – 13.55

-------------------

KPIUTSID         

M. Molisak         s. 7

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                                 s.6

WYSZKOLENIE  STRZELECKIE

K. Garmulewicz  s.12

8

14.00 – 14.45

-----------------

KPIUTSID         

M. Molisak          s. 7

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                                s.6

WYSZKOLENIE  STRZELECKIE

K. Garmulewicz  s.12