Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

Plan zajęć

 

                                    PLAN ZAJĘĆ

TERMIN ZJAZDU12 STYCZEŃ – 13 STYCZEŃ 2019

 

 

SOBOTA – 12.01.2019

 

GODZ

LO

s. III

 

LO

s. V

 

PSZ

TUK  s. I

PSZ

TOCH  s. I

PSZ

TOCH  s. III

PSZ

TBHP  s. III

1

8.00 – 8.45

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.11

ZPIUTSID

  1. Okła

Pracow  kosm

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                       s.9

2

8.50 – 9.35

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

UPIOWPPOCZ

L. Kosela

                       s.9

3

9.40 – 10.25

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.10

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZAB. IMPR.MAS

Z. Próchniewski

                                 s.6

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

ZAGROŻ W ŚR PRACY

R. Wieniecka       s.9

4

10.30 – 11.15

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.10

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

ZAB. IMPR.MAS

Z. Próchniewski

                                s.6

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

ZAGROŻ W ŚR PRACY

R. Wieniecka      s.9

5

11.30 -12.15

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                        s.10

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.11

ZPIUTSID

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

OCHR. OSÓB

Z. Próchniewski

                               s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

R. Wieniecka       s.9

6

12.20 -13.05

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                        s.10

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.11

ZPIUTSID

A. Okła

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

OCHR. OSÓB

Z. Próchniewski

                               s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

R. Wieniecka       s.9

7

13.10 – 13.55

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s. 11

ZPIUTSID

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                                 s.6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski   s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

R. Wieniecka       s.9

8

14.00 – 14.45

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                       s.11

ZPIUTSID

A. Okła

OMITŚZ

Z. Próchniewski

                                s.6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski   s.12

OCENA RYZ. ZAWODOWEGO

R. Wieniecka       s.9

9

14.50 – 15.35

----------------------

------------------

ZPIUTSID

A. Okła

--------------------

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

-----------------------

 

 

 

NIEDZIELA – 13.01.2019

 

GODZ

LO

 S. III

LO

 S. V

PSZ

TUK s. I

PSZ

TOCH s. I

PSZ

TOCH s. III

PSZ

TBHP  s. III

1

8.00 – 8.45

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.10

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.11

KPIUTSID         

M. Molisak         s. 7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś            s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek    

                           s.9

2

8.50 – 9.35

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.10

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.11

KPIUTSID         

M. Molisak          s. 7

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski    s.6

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś            s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek      

                            s.9

3

9.40 – 10.25

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.11

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś    

                          s. 7                          

BHP Z EPPP

L. Kosela

                               s. 6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski   s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek    

                           s.9

4

10.30 – 11.15

J POLSKI

M. Łęczek

                        s.10

GEOGRAFIA

G. Nowak

                       s.11

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś           

                          s. 7

BHP Z EPPP

L. Kosela

                               s. 6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski   s.12

ZARZ SYST. BHP

E. Panek      

                            s.9

5

11.30 -12.15

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s. 10

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                        s.11

DGiUWSK

B. Górecka

                    s.7

ZAB. IMPR.MAS

Z. Próchniewski

                                 s.6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski   s.12

ZAGROŻ W ŚR PRACY

R. Wieniecka       s.9

6

12.20 -13.05

MATEMAT

Z. Ryczek

                       s.10

J ANGIELSKI

J. Czupryś

                        s.11

DGiUWSK

B. Górecka

                    s.7

ZAB. IMPR.MAS

Z. Próchniewski

                                s.6

POD. PRAWA W OOIM

P. Przynarowski   s.12

ZAGROŻ W ŚR PRACY

R. Wieniecka      s.9

7

13.10 – 13.55

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                      s. 11

PA-DWK

B. Górecka

                    s.7

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

J OBCY ZAWOD.

J. Czupryś            s.9

8

14.00 – 14.45

HISTORIA

E. Kapałka

                       s.10

MATEMAT

Z. Ryczek

                       s.11

PA-DWK

B. Górecka

                    s.7

TECH INTER I SAMOOBRONA

K. Dusik      s. gim

KONWOJOWANIE

Z. Próchniewski

                               s.12

-----------------------

9

14.50 – 15.35

-------------------

-------------------

----------------------

----------------------

-------------------------

-----------------------

 

 

 

HARMONOGRAM

 EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA PRYWATNEJ POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ „AWANS”

I PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH „AWANS” TERMINIE 12-13 stycznia 2019 r.

 

 

 

Technik usług kosmetycznych – sem. I

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

12.01.2019       (sobota)

8.50

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Anna

Okła

praktyczny

pracownia kosmetyczna

13.01.2019 (niedziela)

8.00

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

Maria

Molisak

pisemny

7

13.01.2019 (niedziela)

9.40

Język obcy w kosmetyce

Jowita

Czuryś

ustny

7

13.01.2019 (niedziela)

11.30

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Bogusława Górecka

pisemny

7

13.01.2019 (niedziela)

13.10

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Bogusława Górecka

ustny

7

 

 

 

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. I

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

12.01.2019 (sobota)

8.00

Techniki interwencyjne i samoobrona

Krzysztof Dusik

praktyczny

sala gim.

12.01.2019 (sobota)

11.30

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Piotr Przynarowski

pisemny

6

12.01.2019

(sobota)

13.10

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

Zenon Próchniewski

ustny

6

13.01.2019 (niedziela)

9.40

Bhp z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Leszek

Kosela

pisemny

6

13.01.2019 (niedziela)

11.30

Zabezpieczenie imprez masowych

Zenon Próchniewski

ustny

6

 

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – sem. III

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

12.01.2019 (sobota)

8.00

Konwojowanie

Zenon Próchniewski

ustny

12

12.01.2019 (sobota)

9.40

Techniki interwencyjne i samoobrona

Krzysztof Dusik

praktyczny

sala gim.

12.01.2019 (sobota)

11.30

Ochrona osób

Zenon Próchniewski

ustny

12

13.01.2019 (niedziela)

8.00

Język obcy w ochronie osób i mienia

Jowita

Czupryś

pisemny

12

13.01.2019 (niedziela)

9.40

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Piotr Przynarowski

pisemny

12

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – sem. III

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

12.01.2019 (sobota)

8.00

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Leszek Kosela

ustny

9

12.01.2019 (sobota)

9.40

Zagrożenia w środowisku pracy

Renata Chabior-Wieniecka

pisemny

9

12.01.2019 (sobota)

11.30

Ocena ryzyka zawodowego

Renata Chabior-Wieniecka

ustny

9

13.01.2019 (niedziela)

8.50

Zarządzanie systemami bhp

Edyta Panek

ustny

9

13.01.2019 (niedziela)

13.10

Język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Jowita Czupryś

pisemny

9

 

Liceum Ogólnokształcące – sem. III

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

12.01.2019 (sobota)

8.00

Historia

Ewa Kapałka

ustny

10

12.01.2019 (sobota)

9.40

Geografia

Grażyna Nowak

ustny

10

12.01.2019 (sobota)

11.30

Język angielski

Jowita Czupryś

pisemny

10

13.01.2019 (niedziela)

9.40

Język polski

Monika Łęczek

pisemny

10

13.01.2019 (niedziela)

11.30

Matematyka

Zbigniew Ryczek

pisemny

10

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące – sem. V

 

Data

Godzina

Przedmiot

Egzaminujący

Rodzaj egzaminu

Sala

12.01.2019 (sobota)

8.00

Geografia

Grażyna Nowak

ustny

11

12.01.2019 (sobota)

9.40

Historia

Ewa Kapałka

ustny

11

12.01.2019 (sobota)

13.10

Matematyka

Zbigniew Ryczek

pisemny

11

13.01.2019 (niedziela)

8.00

Język polski

Monika Łęczek

pisemny

11

13.01.2019 (niedziela)

11.30

Język angielski

Jowita Czupryś

pisemny

11