Awans Pińczów
Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych

RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego  rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.           

                                                                              (RODO)

                                                                              informujemy,  iż:

1)  Administratorem Pana/Pani danych osobowych są szkoły prowadzone przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i pomocy Młodzieży w Kielcach oraz szkoły prowadzone przez Awans z siedzibą w Pińczowie, przy ulicy 1 Maja 2,  tel. 41 357 56 43.

2) Powołany został Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować  się :                                  tel. 604-883-679, mail: iod@awans-szkoly.pl

3)Pani/Pana  dane osobowe  przetwarzane w celach realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1pkt.b RODO oraz  w celach marketingowych( przesyłanie informacji handlowej)  na podstawie  art.6.ust.1 pkt. a RODO.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych będą osoby wyznaczone przez Administratora Danych Osobowych oraz podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa

5)Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych, a  przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody-do momentu jej wycofania.

6)Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9)Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.